Ekologia

EKOLOGIA
Chcąc współpracować z otaczającym nas środowiskiem, dokładamy starań aby nasze działania były zgodne z wymaganiami w zakresie obowiązujących przepisów, bezpośrednio związanych ochroną środowiska. Dlatego zatrudniony personel przechodzi odpowiednie szkolenia i egzaminy oraz posiada wymagane prawem uprawnienia w tym „Świadectwa kwalifikacji” wymagane zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 „ O substancjach zubażających warstwę ozonową” w zakresie obrotu, serwisu i odzysku substancji kontrolowanych uznawanych do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z nową ustawą z dnia 15 maja 2015r.

CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Miło nam poinformować,że od dnia 2 lutego 2016r. posiadamy CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW nr FGAZ-P/2016/0002/16 co jest potwierdzone na stronie Urzędu Dozoru Technicznego tutaj

ROZPORZĄDZENIE F-GAZOWE
Aktualne ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 znajduje się tutaj

CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW
Przypominamy, że do dnia 15 marca 2016r należy zarejestrować w CENTRALNYM REJESTRZE OPERATORÓW instalacje zawierające powyżej 3kg substancji kontrolowanej lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Centralny Rejestr Operatorów jest dostępny na stronie https://dbcro.ichp.pl a instrukcja obsługi rejestru jest dostępna na http://www.ichp.pl/F-Gazy-CRO . Pyatnia i odpowiedzi dotyczące CRO dostępne są na stronie http://www.ichp.pl/attach.php?id=3426.

NOWA USTAWA
z dnia 12 lipca 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dostępna jest tutaj
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dostępna jest tutaj

OPŁATY
Informacja na temat opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska znajduje się tutaj.

CERTYFIKACJA F-GAZOWA 

Informujemy, że przy współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą Chłodnictwa i Klimatyzacji możemy zorganizować egzamin dla personelu ubiegających się Certyfikat F-gazowy w naszym Biurze w Opolu przy ul Morcinka 43. Egzaminy są przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji wpisaną do Rejestru jednostek oceniających na stronie Urzędu Dozoru Technicznego pod numerem FGAZ-E/27/0006/16

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

BRAK WYZNACZONEGO TERMINU

Opłaty w wysokości 492,00 PLN brutto od osoby należy przelać na konto bankowe (Opłata od osoby zawiera koszt organizacji 75,00 zł netto plus koszt egzaminu 325,00 zł netto).
Na egzamin należy przynieść oryginał zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty oraz dokument tożsamości.
wniosek-o-sprawdzenie-kwalifikacji.pdf

Przypominamy, że egzaminy na certyfikat kategorii I (tej obejmującej wszelkie czynności serwisowo-instalacyjne) jest dostępny wyłącznie dla osób z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.