Obowiązki Operatora Urządzeń Chłodniczych

Stosując u siebie urządzenia chłodnicze pracujące z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi, mamy dużo obowiązków.
Często jesteśmy zmuszeni do ich rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

Rejestracja pociąga za sobą szereg kolejnych obowiązków, wynikających z wymagań zawartych w ustawie o Substancjach kontrolowanych i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Wymagania f-gazowe nie są jednak jedynymi, koniecznymi wymaganiami.


Podstawowe obowiązki Operatora (CRO):

Obowiązki oprócz CRO:

Wyszczególnione powyżej punty to najważniejsza część wymagań w odniesieniu do eksploatowanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Zlecając usługi SERWISOWI WIECZOREK P.P.U.H., można skutecznie się odciążyć. 

Dlaczego?

Wszystkie powyższe prace firma wykonuje w ramach usług serwisowych a kompletna ich dokumentacja jak i raporty z użycia czynników są dostępne w ich informatycznym systemie serwisowym. Dlatego można szybko się do nich dostać  np. w celu udostępnienia podczas kontroli. W systemie są zapisane również wszystkie informacje dotyczące obsługi serwisowej danej instalacji – jak wymagane dane techniczne, daty, czynniki, ilości użyte do instalowania, serwisowania, odzysk i ubytki/wycieki, otwarte czy zamknięte zlecenia, numery wystawionych faktur.
Wbudowane w systemie harmonogramy przypominają firmie o koniecznych terminach.
O wszelkich dokonanych wpisach do CRO jesteśmy powiadamiani automatycznie.
Dodatkowo firma WIECZOREK P.P.U.H. posiada aktualne uprawnienia firmowe i personalne do pełnej obsługi serwisowanych urządzeń co można zawsze sprawdzić na stronie >UDT’u<.
Oraz jest zarejestrowana w BDO pod nr. 000205600

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą, wypełnij proszę >link do formularza zleceń serwisowych<