Nota prawna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “WIECZOREK” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek z siedzibą w Opolu (45-531), ul. Morcinka 43 zwana dalej Firmą.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Morcinka 43, 45-531 Opole lub e-mail: ado(at)wieczorek.opole.pl w temacie koniecznie proszę wpisać ADO;
3. Inspektor ochrony danych w  “Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek nie został wyznaczony;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług i sprzedaży oraz marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnione na mocy przepisów prawa, a jedynie powierzane wykonawcom zlecenia/usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku wykonawców zlecenia/usługi do czasu zakończenia usługi/zlecenia.
6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu handlowo-inwestycyjnego, serwisu i księgowego.
7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
8. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych

NOTA PRAWNA

Niniejszy Serwis internetowy jest własnością firmy „Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek

Serwis internetowy ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma „Wieczorek ” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek dokłada wszelkich starań, by zawarte w nim informacje były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

Wszystkie marki, znaki firmowe i towarowe zostały użyte jedynie w charakterze informacyjnym i podlegają ochronie prawnej.

Wszystkie teksty umieszczone w serwisie podlegają ochronie Prawa Autorskiego. Jakiekolwiek dalsze ich użycie, kopiowanie, powielanie, modyfikowanie lub inne użytkowanie jest zabronione bez zgody firmy „Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek

COOKIE
Do prawidłowego wykorzystywania serwisu zalecane jest zaakceptowanie cookies (tzw. ciasteczek). Są to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, które pozwalają na personalizowanie usług, aby poprawić komfort użytkownika witryny. Pliki cookie używane są do prowadzenia statystyk strony, dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm jak np. Google Analitics oraz prawidłowego działania serwisu. Cookies nie przechowują danych osobowych, ani informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie ciasteczek w swoim komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej poprzez wyłączenie obsługi plików cookies.
Szczegóły sugerujemy skonsultować z sekcją Pomocy wykorzystywanej przeglądarki.