Formularz zlecenia serwisowego

Zapraszamy do wypełnienia internetowego formularza zleceń serwisowych w celu skontaktowania się z nami i zarezerwowania dogodnego terminu usługi serwisowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Biuro Handlowe i Serwis WIECZOREK PPUH

ul. Morcinka 43

45-531 Opole

tel/fax: +48 77 4548448, +48 77 4567244, +48 690 099 692

Biuro

  * pola wymagane.

  ZLECENIODAWCA: Nazwa firmy lub Imię Nazwisko*:

  PŁATNIK: Nazwa firmy lub Imię Nazwisko*:

  NIP - płatnika w przypadku firmy*:

  Osoba kontaktowa (odpowiedzialna za zlecenie) - Imię Nazwisko*:

  Nr telefonu do osoby kontaktowej*:

  Email - na który mamy przesłać potwierdzenie przyjęcia zlecenia*:

  OPIS ZLECENIA*:
  NaprawaPrzeglądKonserwacjaKontrola pod względem wyciekuPomiaryDiagnozaOpiniaProgramowanieGwarancjaInne
  Proszę opisać ( model, typ urządzenia, czynnik chłodniczy, opis objawów awarii, lokalizacja, a w przypadku zleceń gwarancyjnych - data i nr faktury zakupu oraz skan karty gwarancyjnej):


  Urządzenie zostało dostarczone i zamontowane przez firmę Wieczorek PPUHUrządzenie jest objęte umową serwisową z firmą Wieczorek PPUHUrządzenie było konserwowane przez serwis firmy Wieczorek PPUH w ostatnich 6 miesiącach

  ADRES INSTALACJI - MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI SERWISOWEJ:
  Ulica*:

  Nr domu/mieszkania*:

  Kod pocztowy*:

  Miejscowość*:

  Opis lokalizacji (np.: pokój nr 102 lub hala nr 4 budynek C, Serwerownia Ip)*:

  Proponowane godziny dostępu do instalacji:*

  Dołącz jeden plik (jpg, png, lub pdf maksymalny rozmiar pliku - 5Mb):

    Akceptuję OGÓLNE WARUNKI SERWISU.*

  Ogólne warunki serwisu - link.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.*

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “WIECZOREK” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek z siedzibą w Opolu (45-531), ul. Morcinka 43 zwana dalej Firmą.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Morcinka 43, 45-531 Opole lub e-mail: ado@wieczorek.opole.pl;
  3. Inspektor ochrony danych w  “Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek nie został wyznaczony;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług i sprzedaży oraz marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnione na mocy przepisów prawa, a jedynie powierzane wykonawcom zlecenia/usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku wykonawców zlecenia/usługi do czasu zakończenia usługi/zlecenia.
  6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu handlowo-inwestycyjnego, serwisu i księgowego.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  8. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.