Projekty z EU

ZREALIZOWANE:

„WIECZOREK” P.P.U.H TOMASZ WIECZOREK 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. Wdrożenie systemu ERP i platformy internetowej w firmie WIECZOREK PPUH”.

Głównym celem projektu jest zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego typu B2B, B2E, B2C, które pozwolą zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie. Realizacja tych zadań doskonale wpisuje się w cel tematyczny poddziałania szczegółowego Poddziałania 2.1.2 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Wdrożenie tych rozwiązań pozwoli zoptymalizować wewnętrzne procesy w firmie i uzyskać lepszą jakość obsługi klientów.

Wartość projektu: 843 780,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 445 831,40 PLN

ZREALIZOWANE:

DOTACJE NA INNOWACJE

„Integracja procesów finansowych, obrotu towarowego i usług z dostawcami i odbiorcami dzięki zastosowaniu nowego systemu informatycznego”

projekt wsółfinansowany Przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka