Projekty z EU

ZREALIZOWANE:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie systemu ERP i platformy internetowej w firmie WIECZOREK PPUH”.
Głównym celem projektu był zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego typu B2B, B2E, B2C, które pozwoliły zoptymalizować i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe realizowane w firmie. Realizacja tych zadań doskonale wpisała się w cel tematyczny poddziałania szczegółowego Poddziałania 2.1.2 RPO WO Wsparcie TiK w przedsiębiorstwach: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Wdrożenie tych rozwiązań pozwoliło zoptymalizować wewnętrzne procesy w firmie i uzyskać lepszą jakość obsługi klientów.

 

ZREALIZOWANE:

DOTACJE NA INNOWACJE

„Integracja procesów finansowych, obrotu towarowego i usług z dostawcami i odbiorcami dzięki zastosowaniu nowego systemu informatycznego”

projekt współfinansowany Przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka