Usługi

Doradztwo techniczne

Naszym klientom zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie:

Projektowanie instalacji

Naszym klientom zapewniamy projektowanie instalacji w zakresie:

Stałe umowy serwisowe

Stałe umowy serwisowe dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Przykładowe korzyści:

Stałe umowy konserwacyjne i przeglądy okresowe

W celu utrzymania urządzeń w jak najlepszym stanie technicznym i zapewnienia im ciągłości pracy, zapewniamy okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji. Przykładowe korzyści:

Serwis – pogotowie awaryjne

Stale zapewniamy dostęp do wykwalifikowanego personelu serwisowego, świadczącego usługi zarówno dla nowych klientów jak i dla stałych, współpracujących na podstawie umowy w systemie 24/7. Posiadamy własny magazyn części zamiennych i gwarantujemy jakość wykonanych usług.

OGÓLNE WARUNKI SERWISU:

 1. Zlecenia przyjmowane są:
  telefonicznie, na numery serwisowe podane w umowie (w systemie 24/7) oraz na numer 77 4548448 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00). Zlecenie telefoniczne każdorazowo musi być potwierdzone poprzez e-mail lub pisemnie.
  e-mailowo, na konto serwisowe podane w umowie (w systemie 24/7) oraz poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie internetowej wieczorek.opole.pl (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00).
  poprzez system b2b (w systemie 24/7)
  zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie serwisowej.
  internetowy formularz zgłoszenia zlecenia serwisowego – link

 2. Czas podjęcia działań serwisowych ustalany jest indywidualnie, z zachowaniem warunków zawartych w umowie serwisowej lub możliwości zaplanowania wizyty serwisu przez koordynatora serwisu na podstawie ilości zleceń w naszym systemie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia jest przekazywane poprzez system b2b, telefonicznie lub na wskazany adres e’mail w przypadku zleceń z formularza ze strony internetowej.
 4. Przed przybyciem, serwis kontaktuje się poprzez podany numer kontaktowy w celu potwierdzenia wizyty.
 5. Po dokonaniu wywiadu, oględzin i diagnozy w porozumieniu z przedstawicielem klienta podejmowana jest decyzja o dalszych krokach dotyczących zlecenia.
 6. Czas naprawy, w zależności od stopnia skomplikowania, procedur serwisowych oraz dostępności części, jest ustalany każdorazowo po przeprowadzeniu oględzin i diagnozy, w terminie do 7 dni roboczych.
 7. Jeżeli podczas serwisu urządzenia okaże się, iż koszty naprawy będą wyższe niż wcześniej ustalono, serwis Wieczorek PPUH poinformuje o tym zlecającego.
 8. W przypadku rezygnacji z naprawy przez klienta, firma Wieczorek PPUH pobiera opłatę za diagnostykę i próbę naprawy w wysokości do 2 roboczogodzin + koszty dojazdu.
 9. Serwis firmy Wieczorek PPUH wykonuje naprawy z zastosowaniem tylko i wyłącznie części nowych, z własnego magazynu.
 10. Firma Wieczorek PPUH używa tylko i wyłącznie fabrycznie nowych i oryginalnych części.
 11. Serwis Wieczorek PPUH dopuszcza wykonywanie napraw z zastosowaniem części używanych po regeneracji, jeżeli życzy sobie tego zamawiający (w celu obniżenia kosztów naprawy) bądź jeżeli nie ma dostępnych fabrycznie nowych części.
 12. Klient lub osoba upoważniona ma obowiązek potwierdzić każdorazowo serwisantowi wykonującemu usługę „Protokół naprawy”, zawierający wszelkie uwagi o przebiegu naprawy, stwierdzone nieprawidłowości, wymienione części zamienne, uwagi serwisu i uwagi klienta.
 13. Na wykonaną usługę naprawy oraz wymienione części i materiały ( zgodnie z zakresem wymienionym w „Protokole naprawy”) firma Wieczorek PPUH udziela 12 – miesięcznej gwarancji, na części zregenerowane udzielana jest 3 – miesięczna gwarancja.
 14. Sprzęt nie odebrany przez zlecającego naprawę w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy przechodzi na własność firmy Wieczorek PPUH na poczet zabezpieczenia wykonanej usługi i (lub) zostanie przekazany do utylizacji.
 15. Zlecenie wykonania naprawy lub przekazanie do nas sprzętu do naprawy oznacza przyjęcie przez Klienta wszystkich naszych warunków, na podstawie których świadczymy usługi naprawy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.