Kontakt

Zapraszamy do skontaktowania się z nami. Doradzimy Państwu najlepsze rozwiązanie, pomożemy wybrać odpowiedni sprzęt i odpowiemy na pytania.

 +48 77 500 08 05

Dział techniczno-handlowy:
+48 77 500 08 05
+48 600 379 116
+48 602 498 221
FORMULARZ KONTAKTOWY – znajduje się poniżej.

SERWIS:
+48 77 500 08 05
+48 690 099 692
>link do Formularza ZLECEŃ SERWISOWYCH<

Dział zamówień:
+48 77 500 08 05
+48 533 374 347

Księgowość:
+48 77 500 08 05

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.00. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej.


Biuro Handlowe i Serwis WIECZOREK PPUH

ul. Morcinka 43

45-531 Opole

tel: +48 77 500 08 05, +48 77 454 84 48, +48 77 456 72 44

Biuro

  FORMULARZ KONTAKTOWY:

  UWAGA - nie dotyczy spraw serwisowych.
  W sprawach serwisowych, kliknij: >SERWIS<

  Treść wiadomości kontaktowej

  Imię i Nazwisko:

  Email:

  Telefon:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.*

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “WIECZOREK” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek z siedzibą w Opolu (45-531), ul. Morcinka 43 zwana dalej Firmą.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Morcinka 43, 45-531 Opole lub e-mail: ado@wieczorek.opole.pl;
  3. Inspektor ochrony danych w  “Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek nie został wyznaczony;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług i sprzedaży oraz marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnione na mocy przepisów prawa, a jedynie powierzane wykonawcom zlecenia/usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku wykonawców zlecenia/usługi do czasu zakończenia usługi/zlecenia.
  6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu handlowo-inwestycyjnego, serwisu i księgowego.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  8. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.