Ekologia

EKOLOGIA
Chcąc współpracować z otaczającym nas środowiskiem, dokładamy starań aby nasze działania były zgodne z wymaganiami w zakresie obowiązujących przepisów, bezpośrednio związanych ochroną środowiska. Dlatego zatrudniony personel przechodzi odpowiednie szkolenia i egzaminy oraz posiada wymagane prawem uprawnienia i certyfikaty.

CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Miło nam poinformować,że od dnia 2 lutego 2016r. posiadamy CERTYFIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW nr FGAZ-P/2016/0002/16 co jest potwierdzone na stronie Urzędu Dozoru Technicznego tutaj

ROZPORZĄDZENIE F-GAZOWE
Aktualne ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 znajduje się tutaj

CENTRALNY REJESTR OPERATORÓW
Przypominamy, że należy zarejestrować w CENTRALNYM REJESTRZE OPERATORÓW instalacje zawierające powyżej 3kg substancji kontrolowanej lub 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych. Centralny Rejestr Operatorów jest dostępny na stronie https://dbcro.ichp.pl

AKTUALNA USTAWA
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dostępna jest tutaj
z dnia 12 lipca 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dostępna jest tutaj
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dostępna jest tutaj

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Informacja na temat opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za rok 2022 znajduje się tutaj.

CRO a KORONAWIRUS
Odsyłamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Ministra Klimatu odnośnie przeprowadzania obowiązkowej kontroli szczelności urządzeń zawierających SZWO o F-gazy w sytuacji rozprzestrzeniania się koronowirusa opublikowanym na stronie CRO w dniu 24-03-2020 –  link http://www.cro.ichp.pl/aktualnosci/stanowisko-ministerstwa-klimatu-odnosnie-przeprowadzania-obowiazkowej-kontroli-szczelnosci-urzadzen-zawierajacych-szwo-i-f-gazy-w-sytuacji-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa,p1454453783
Jednocześnie zwracamy uwagę, że jest to stanowisko, które przekazuje pewne możliwości, ale nie jest ostateczną wykładnią zwalniającą z obowiązków wynikających z przepisów prawa.