Lodówki Samochodowe

Proces naprawy lodówki

  1. Diagnoza na stanowisku testowym.

Podłączamy lodówkę na stanowisku testowym do zasilania i sprawdzamy, czy działa i jak działa, w jakim jest stanie, czy ma jakieś uszkodzenia mechaniczne, które mogą mieć wpływ na osiąganie zadanych temperatur w lodówce.
Dzięki temu możemy określić zakres koniecznych i opcjonalnych prac do wykonania.

Bez dokładnej diagnozy nie mamy pewności, że lodówka po wymianie np. zgłoszonego przez klienta zatartego wentylatora będzie działała prawidłowo i nie będą konieczne dodatkowe testy i naprawy.

Czasami zdarza się, że przedstawiona przez klienta diagnoza jest nie kompletna, i wówczas np. przy wymianie uszkodzonej sprężarki oraz próbie jej uruchomienia ponownie ulega uszkodzeniu. Taka sytuacja generuje kolejne koszty.

Szczegółowa diagnoza wyszczególnionych punktów zgodnie z procedurami warsztatowymi pozwala zweryfikować możliwe problemy występujące w układzie jeszcze przed przygotowaniem oferty i dokonaniem naprawy.

Mamy wówczas pewność, że przedstawiona na podstawie diagnozy, oferta naprawy będzie kompletna, będzie zawierała wszystkie konieczne oraz opcjonalnie koszty i terminy.

Gdy wykonamy kompleksową diagnozę, wówczas nie będziemy potrzebowali  ponownie tracić czasu na kolejne diagnozy i będzie można szybko podjąć decyzję o celowości oraz zakresie wymaganych napraw.

  1. Usługę wykonuje kwalifikowany, certyfikowany pracownik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć ustawowych kar, właściciel (operator) urządzenia lub instalacji zawierającej fluorowane gazy cieplarniane, którymi są syntetyczne czynniki chłodnicze, może zlecić wykonywanie usług instalowania, serwisowania odzysku lub likwidacji tylko certyfikowanej firmie zatrudniająca certyfikowany personel. Takie certyfikaty można sprawdzić na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

W przypadku braku stosowania się do właściwych wymagań ustawy (tekst jednolity Dz. U. 2017 R. Poz. 1951) operatorowi (właścicielowi) urządzenia lub instalacji grożą wysokie kary od 3000 PLN.

Syntetyczne czynniki chłodnicze stosowane w lodówkach samochodowych jak np. R-134a zalicza się do fluorowanych gazów cieplarnianych o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego GWP = 1430. Tłumacząc najprościej, wyciek 1 kg czynnika R-134a ma taki sam wpływ na efekt cieplarniany jak wyciek  1430 kg CO2

Posiadamy certyfikat firmowy, zatrudniamy certyfikowany personel i mamy wdrożone procedry postępowania, gwarantujący wymaganą jakość tak techniczną, jak i mającą wpływ na ograniczenie strat w Ochronie Środowiska Naturalnego.

Korzystając z naszych usług, nie trzeba się obawiać kar wynikających z Ustawy na skutek powierzenia usług niecertyfikowanej firmie. 

Kiedy nasza firma zajmuje się urządzeniami zawierającymi f-gazy nie musisz martwić się innymi obowiązkami wynikającymi z przepisów f-gazowych, a możesz spokojnie skupić się na bezproblemowym użytkowaniu urządzenia.

  1. Przedstawiamy ofertę kompleksowej naprawy.

Ofertę przygotowujemy na podstawie dokonanej dokładnej diagnozy, dlatego obie strony będą wiedziały, jaki będzie zakres naprawy, ostateczne koszty oraz termin ich wykonania.

Bez oferty nie będzie znany dokładny zakres naprawy, jego koszty oraz termin.

Czasami może się okazać, że klient miał inne wyobrażenie o kosztach, terminie czy zakresie prac.

Oferta obejmuje 5 najważniejszych informacji:
1. Zakres oferowanych prac.
2. Całkowity koszt naprawy obejmujący oferowany zakres prac.
3. Terminy wykonania prac
4. Okres gwarancji na ww. zakres prac
5. Jaki jest termin ważności oferty, który gwarantuje określone ceny i terminy wykonania usługi.

Dzięki temu klient, zna zakres naprawy, co zostanie naprawione (jakie części zostaną wymienione), jak długo będzie musiał czekać na wykonanie usługi, jaką otrzyma gwarancję i jakie będą maksymalne koszty naprawy.

Gdy oferta zostanie przedstawiona, wtedy można zadecydować czy naprawa się opłaca i czy ją zlecić, czy może z niej zrezygnować.

  1. Po akceptacji oferty i zleceniu naprawy zamawiamy części i naprawiamy.

Potwierdzenie, że klient akceptuje ofertę i zamawia usługę, daje nam „zielone światło” do ewentualnego zamówienia ewentualnych nietypowych a koniecznych części, których nie mamy na magazynie i zaplanowanie pracy dla serwisu.

Bez potwierdzenia zamówienia nie zamówimy nietypowych części i nie rozpoczniemy kosztownych napraw.

Powodem takiego postępowania jest chęć ograniczenia niepotrzebnych kosztów i problemów z ich rozliczeniem.

Oficjalne zamówienie ze strony klienta w postaci e’maila jest wystarczające.

Klient, przesyłając zlecenie, będzie wiedział, od kiedy biegnie czas konieczny na wykonanie usługi oraz jakie ceny zostały zagwarantowane.

Kiedy przesyłasz zlecenie, przesyłamy zwrotnie potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji i rozpoczynamy działania w celu jego realizacji.

  1. 10h Test pracy po naprawie, przed oddaniem do klienta.

Po wykonaniu naprawy, lodówka  ponownie „ląduje” na stanowisku testowym w celu weryfikacji czy nasza usługa została wykonana bezbłędnie. 

Bez przeprowadzenia ponownego testu nie mamy pewności czy wszystko działa tak, jak należy.

Chcemy mieć pewność, że oddamy urządzenie do eksploatacji w pełni sprawne.

Dlatego sprawdzamy wszystkie punkty, które testowaliśmy podczas diagnozy, weryfikujmy komplet zakresu oferowanej usługi oraz sprawdzamy parametry pracy urządzenia.

Dzięki temu klient ma pewność, że urządzenie działało po naprawie i jest objęte gwarancją w pełnym zakresie oferowanej usługi.

Po wykonaniu testu urządzenia można zamontować w samochodzie czy przyczepie i cieszyć się jego sprawnego użytkowania.

 

Jeśli chcesz skorzystać z usługi, zapraszamy do skorzystania z formularza zleceń serwisowych…

Jeżeli masz jakieś pytania, zadzwoń do naszego serwisu +48 500 08 05 lub bezpośrednio do koordynatora serwisu: +48 690 099 692

Wróć…