Formularz rekrutacyjny

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta pracy, chcesz spróbować pracy w naszym zespole, masz inne propozycje dotyczące współpracy z nami, myślisz że możesz się rozwijać wraz z nami, zapraszamy do wypełniania formularza rekrutacyjnego.

  * wszystkie pola wymagane.

  Dane personalne: Imię i Nazwisko:*

  Stanowisko, które najbardziej Ci odpowiada:*

  Nr telefonu:*

  Email - niezbędny do przeprowadzenia elektronicznej procedury rekrutacyjnej:*

  Z jakiego powodu aplikujesz do pracy w naszej firmie?:*

  Co udało ci się zrobić w przeciągu ostatniego roku dla swojego rozwoju?:*

  Czy lubisz pracować z innymi osobami czy samotnie, uzasadnij dlaczego?:*

  Jakie są Twoje oczekiwania finansowe (brutto):*

  Czy posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku?:*

  Nie posiadam doświadczeniaTak, mniej niż 1 rokTak, od 1 roku do 3 latTak, powyżej 3 lat

  Plik CV* (pdf doc maksymalny rozmiar pliku - 5Mb):

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))*

  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest “WIECZOREK” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek z siedzibą w Opolu (45-531), ul. Morcinka 43 zwana dalej Firmą.
  2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Morcinka 43, 45-531 Opole lub e-mail: ado@wieczorek.opole.pl;
  3. Inspektor ochrony danych w  “Wieczorek” P.P.U.H. Tomasz Wieczorek nie został wyznaczony;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, usług i sprzedaży oraz marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnione na mocy przepisów prawa, a jedynie powierzane wykonawcom zlecenia/usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  zgoda.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku wykonawców zlecenia/usługi do czasu zakończenia usługi/zlecenia.
  6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom działu handlowo-inwestycyjnego, serwisu i księgowego.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  8. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  10. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.